تدارکات صنعتی پیچ تهران

تولید کننده انواع پیچ و مهره صنعتی

پیچ و مهره HV تولید کننده پیچ HV

توضیحات محصول :

این پیچها میتواند دارای پوشش داکرومات ، بدون پوشش و حتی بصورت گالوانیزه گرم و یا سردعرضه شوند.

تدارکات صنعتی پیچ تهران تولید کننده پیچ و مهرهای HV 10.9 طبق استاندارد Din 6914 ,6915 ,6919 مورد تایید معتبرترین آزمایشگاههای کشوره عزیزمان

۰۲۱۵۵۴۱۲۰۵۰

۰۹۱۲۴۳۸۶۱۱۴