تدارکات صنعتی پیچ تهران

تولید کننده انواع پیچ و مهره صنعتی

پیچ جوشی

اجرای اتصالات پیچی بسیار سریع انجام میگیرد و زمان نصب را به طور چشمگیری کاهش می دهد . برای ساخت این اتصالات از پیچ جوشی استفاده می گردد.