تدارکات صنعتی پیچ تهران

تولید کننده انواع پیچ و مهره صنعتی

واردکننده و تولیدکننده پیچ و مهره های صنعتی

تامین انواع پیچ و مهره های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی,صنایع خودروسازی و ساختمان سازی و.... تولیدانواع پیچ شش گوش در گریدهای 8.8 ,10.9,12.9,HV تولید انواع استدبولت در گریدهای B⁷ ,B⁷m , B⁸ ,B⁸m ,B¹⁶ .L⁷

واردکننده و تولیدکننده ی انوع پیچ شش گوش در گریدهای

8.8 ,10.9 ,12.9 ,HV

واردکننده ی انواع پیچ های سرمته ای .تایوانی

تولید کننده پیچ استدبولت در گریدهای

B7 ,B7M ,B8 , B8M,B16 ,L7 ,L7M